Jasenovac, 2010
C-Print
32 x 60 cm
60 x 80 cm gerahmt / framed
Ed of 3 + 2 AP